CHỦ MẪU XUYÊN KHÔNG TỚI LÀM PHU NHÂN HÀO MÔN

CHỦ MẪU XUYÊN KHÔNG TỚI LÀM PHU NHÂN HÀO MÔN

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/01/2021
Tổng lượt xem: 674.8K
Thể loại:

Cố Tuyết Nghi xuất thân tướng môn, khi còn sống là chủ mẫu nhà họ Thịnh, một người chưởng quản đại gia tộc hơn bốn trăm người, phong quang vô hạn, vừa tỉnh lại, lại được thông báo mặc vào một quyển sách, trở thành vợ cũ của đại lão nam chủ sắp ly hôn và nhất định phải chết sớm. Nhìn trượng phu yến triều nghiêng ngả đệ muội, Cố Tuyết Nghi nắm cổ tay, trượng phu có muốn ly hôn hay không liên quan đến chuyện rắm nàng, trước tiên đem đám đồ chơi vô dụng này dạy chính đạo mới là chuyện quan trọng nhất!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:29 17/05/2024.
Chương
6.6K15
11.4K29
8.5K18
5.6K23
4.4K16
3.4K15
3.6K19
4.1K19
4K16
3.8K18
3.9K23
4K14
3.7K15
5K35
4.2K23
7.2K43
5.5K27
5K34
3.8K19
5.3K45
3.8K22
3K29
4.2K18
4.2K35
3.4K23
2K21
3.9K24
4.8K31
4.2K28
4.2K30
4.3K24
3K41
3.5K30
5K29
3.4K35
3.6K32
4.9K29
4.1K40
5.1K33
3.2K39
4.5K38
5.4K52
5.2K38
6K30
5.5K36
5.5K31
4.7K35
5.8K36
5.5K32
3.4K33
5.6K41
6.3K39
4.4K37
6.3K44
8.3K66
7.1K46
9.1K49
5.6K66
9.4K43
10.3K47
6.9K42
7.2K47
8.8K41
9.1K32
10.3K42
9.2K52
16K52
16.7K50
15.1K62
16.9K41
13.7K41
18.5K55
16.1K53
15K50
19.1K47
19.7K46
19.3K49
16.9K52
21.6K55
22K40
21.5K50
21.2K54
25.5K63